Navn *
Adresse *
Postnummer/sted *
E-postadresse *
Telefon *
Fødselsdato *
Søker i faget:
1 *
2
3
Skolegang:
VG 1
År
VG 2
År
VG 3
År
Evt. arbeidspraksis
Har vært utplassert/YFF i løpet av VG2 ved bedrift(er)
Søker i bedrift
Kan starte fra
Har du førerkort *
Har fått læreplass hos
Startdato
Andre opplysninger
Kompetansebevis
Attester
CV
Annet